درباره ما

توماس اُگر ریاست هیئت مدیره انستیتو حافظ

  • فارغ التحصيل رشته هاى اسلام شناسى و ايران شناسى و موسيقى شناسى تطبيقى
  • پايان نامهٔ کارشناسی ارشد : «وجوه تشيع اماميه و تأثيرات تاريخى و سياسى آن در ايران» در سال ١٩٨٠ م
  • پايان نامهٔ دكتری: «مقام سه گاه ـ سيكاه. تطبيق موسيقى اصيل عراق و ايران بواسطهٔ نمونهٔ مقامى مشترك» در سال ١٩٨٧ م
  • نگارندهٔ برنامه هاى راديوئى و انتشارات مقالاتى در رشته هاى عرفان و دين و فلسفه و موسيقى.
  • ریاست هیئت مدیره به مدت سه سال به عهده ایشان می باشد.

 

Unbenannt

 خانم آندریا روشکه نایب رئیس انستیتو حافظ

  • فارغ التحصیل مطالعات روزنامه نگاری
  • نگارنده ی کتاب “Iran selbst erlebt” در سال 2015
  • ایشان از سال 2008 چندین سفر به ایران داشته اند.