آزمون زبان فارسی

چگونه می‌توانید سطح زبان فارسی خود را مشخص کرده و آن را به تایید مراجع قانونی در برلین برسانید؟

اگر علاقمند به تایید سطح زبان فارسی خود در برلین هستید، می‌توانید با مراجعه به وبسایت اداره آموزش، جوانان و علوم سنای برلین اطلاعات لازم را کسب نمایید.

جهت ارائه درخواست برای ارزیابی و تایید سطح زبان فارسی لازم است فرم اولیه آن از سوی متقاضی تکمیل شود و نهایتا به دفتر تایید اداره آموزش، جوانان و علوم سنا، ارسال گردد.

امتحانات زبان فارسی از متقاضی جهت تعیین سطح ، توسط معلمین مجرب فارسی زبان و تحت نظر سنای برلین صورت می گیرد.
همچنین علاقمندان می توانند برای انجام هماهنگی های لازم و کسب اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با انستیتو فرهنگی حافظ تماس بگیرند.