اطلاعیه: حمایت از پروژه «مدرسه سازی» در نقاط محروم ایران

انستیتو فرهنگی حافظ در برلین در راستای اهداف بشردوستانه خود طرح حمایت از پروژه «مدرسه سازی» در نقاط محروم ایران را  اجرایی کرده است و در صدد است با همکاری علاقمندان و افراد خیر در آلمان در پیشبرد این پروژه تلاش مضاعف نماید.

شایان ذکر است انستیتو فرهنگی حافظ در راستای تحقق این مهم با “جامعه خیرین مدرسه ساز ایران” که یکی از بزرگترین تشکل های مردمی در  ایران محسوب می گردد، مشارکت و همکاری می ‏کند. لذا از خیرین و علاقمندان  به حمایت از پروژه «مدرسه سازی» در نقاط محروم ایران دعوت بعمل می آید در مشارکت در انجام این امر بشردوستانه با این موسسه همکاری و مشارکت نمایند.

چگونه می توان در ساخت مدارس و توسعه فضاهای آموزشی  ایران مشارکت نمود؟

1- ساخت مدرسه “کامل” : در این روش “زمین” مورد نیاز برای ساخت مدرسه در استان های مختلف ایران از سوی “جامعه خیرین مدرسه ساز ایران” تامین شده و هزینه ساخت مدرسه از سوی خیر  یا خیرین تامین می شود.

2-“مشارکت” در ساخت مدرسه: در این روش حداقل 50 درصد از هزینه ساخت مدرسه از سوی خیر و مابقی از سوی “جامعه خیرین مدرسه ساز ایران” و یا “سازمان نوسازی مدارس ایران” تامین می شود.

3- مشارکت در تکمیل پروژه های نیمه تمام: در  حال حاضر حدود 4 هزار پروژه نیمه تمام آموزشی در سطح ایران وجود دارد. خیرین محترم می توانند در تکمیل این پروژه ها مشارکت نمایند. این پروژه ها مشابه سایر پروژه های خیری به نام خیرین محترم نامگذاری خواهند شد.

4-مشارکت نقدی: خیرین محترم می توانند مبالغ نقدی خود را به حساب معرفی شده انستیتو فرهنگی حافظ واریز نمایند. این مبالغ براساس تفاهم نامه تنظیم شده با “جامعه خیرین مدرسه ساز ایران” صرف ساخت یا تجهیز مدارس مورد نظر خیر محترم خواهد شد.

https://www.betterplace.org/de/organisations/37353-hafis-institut

با تشکر

مدیریت انستیتو فرهنگی  حافظ در برلین