معرفی کتاب «بام جلفا»، اولین کتاب مرجع گردشگری جلفای اصفهان

کتاب «بام جلفا» اولین کتاب مرجع گردشگری جلفای اصفهان و منتخب کنگره بین المللی علوم و مهندسی دانشگاه هومبولت آلمان و جشنواره ملی حکیم خیام نیشابوری است.

این کتاب همچنین در نمایشگاه بین الملل کتاب فرانکفورت آلمان رونمایی شد. کتاب «بام جلفا» نوشته علیرضا جمشیدی  است که توسط امین کردی نژاد به  انگلیسی ترجمه شده است. این کتاب زندگی ارامنه جلفای اصفهان را به تصویر کشانده است و یکی از معروفترین کتاب گردشگری ایران به شمار می رود.

این کتاب در ایران توسط انتشارات «عصرقلم» به صورت مجلد و در کانادا توسط انتشارات ویبل به صورت دیجیتال چاپ و عرضه جهانی شده است.

 شایان ذکر است کتاب مذکور در بیشتر  وبسایت های معتبر عرضه کننده کتاب در ایران و سایر کشورهای جهان قابل تهیه است.