انستيتو فرهنگی حافظ و خانه ایران برگزار می کنند:

وبینار : ایران، علم و دانش در تراز پیشگامان؛ جایگاه علم و دانش در ایران امروز

  • زبان برنامه: آلمانی، انگلیسی
  • سه شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 15:15 برابر 9 فوریه 2021
  • ساعت 15:15 بعدازظهر

سخنرانان وبینار:
1) پرفسور حمید دوست محمدیان، استاد، پژوهشگر ارشد و مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم فنی و کاربردی اف اچ ام آلمان
2) دکتر ماریا نادیم، معاون موسسه توسعه مهارتهای لندن
3) پرفسور ریچارد مرک، مدیر سابق اجرایی و بنیانگذار دانشگاه علوم فنی و کاربردی اف اچ ام آلمان
4) پرفسور حمید رضا یوسفی، استاد فلسفه بین فرهنگی و روانشناسی ارتباطات دانشگاه پتسدام و دانشگاه سارلند

بستر زوم:

Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/93947948347?pwd=UWp4VmdwOFF2eUlpdXhDVjhGRGhaZz09

Meeting-ID: 939 4794 8347
Kenncode: 237472