Category Archives: اعلان ها

«چشم انداز ایران»  بر دیوار موزه آلبرتینای وین (اتریش)

مجموعه چهل سال هنر عکاسی پرفسور آلفرد سواِیلند استاد رشته هنر عکاسی آکادمی هنر آلمان با عنوان از «آمریکا تا ایران» که در دومین ایستگاه اروپایی خود به  موزه البرتینا در وین پایتخت هنری اروپا رسید. این مجموعه روایتی است از نخستین سفر هنرمند به آمریکا در چهل سال قبل و با آخرین سفرش که در پاییز سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران انجام شد، خاتمه می یابد.

نقش فرهنگی و اجتماعی زن مسلمان در اروپای معاصر

کارگروه مطالعات زنان خانه ایران در نظر دارد که به منظورپژوهش در فرایندهای بازنمایی فرهنگی و کاربست سازه ها و الگوهای زن مسلمان در رسانه‌های اروپایی کارگاه یک روزه ای را برگزار نماید.

انستیتو حافظ برگزار می کند:

گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی برنده جایزه جهانی هانس کریستیان آندرسن ادبیات کودک

خالق اثر ماندگار

«قصه های مجید»

«شب پروین»، بمناسبت 110مین زادروز پروین اعتصامی

انستیتو حافظ افتخار دارد با مشارکت رایزنی فرهنگی ج اا بمناسبت 110مین زادروز پروین اعتصامی، از پیشگامان نهضت اجتماعی زنان ایران، میزبان شما به برنامه فرهنگی  «شب پروین» باشد.

کارگاه آموزش عکاسی در خانه ایران/برلین

انستیتو حافظ برگزار می کند:

کارگاه آموزش عکاسی در خانه ایران/برلین

نخستین کارگاه مطالعات ایران در برلین

رایزن فرهنگی ایران در برلین از دانشجویان، استادان زبان و ادبیات فارسی، ایرانشناسان و شرق شناسان در آلمان برای حضور در اولین کارگاه مطالعات ایران در برلین دعوت به عمل می آورد.